Exklusiv Universal systemet, Pågående - 109405 Hudy systemet 1 bilar Pan 12 10& 1 för 3b6f4itfb8628-nya leksaker

Glesbygdspoesi om ett Sverige under avveckling
”Hans bästa roman – en av årets klaraste höjdpunkter”
Bästa konsten just nu – SvD:s gallerirunda
en tid med AI, VR och

Privat var hennes liv tidvis kaotiskt.
”Ett lågmält uppror, en försynt frigörelseprocess
Golem Arcana Durani Empire Jagara Colossus Sällsynta OP

50 år av ensamhet

SvD:s konstkritiker väljer fem sinsemellan väsensskilda

Under den tid Ordfront funnits har världen och Sverige genomlidit en nyliberal förvandling, där rå kapitalism har gjort ett segertåg över planeten. Den förvandlade ett välfärdsfolkhem till ett marknadsexperiment och tog svenskarna från kollektivism till individualismens isande ensamhet. Johan Berggren berättar om en livstid av nedrustning av ett välfärdssamhälle.

Under lördagen öppnar ”Portrait now”, en
Kort mästerverk kan ”mäta sig med Homeros”
Meta Isæus-Berlin, ”Den arkadiska spegeln”, 2019. Installationsvy på Waldemarsudde.

MAFEX nr.087 Robocop 3 160mm rörlig figur

mest kända konstnärer. I den stora

Det är inte bara Internationella biblioteket i Stockholm. En fjärdedel av alla folkbibliotek i Sverige har lagts ner på 20 år. Vi borde ta fasta på forskning och utredningar och historiens klokskap i

Solidaritet – eller Empati Chic ©?

»Vad gör vi med sommaren, kamrater?/…/ Leker att paradiset finns?«. Författaren, visdiktaren och konstnären Elisabet Hermodssons (1927-2017) rader från 1968 klingar vackert. Visan tonsattes 1973 och

Maria Robsahm till Ordfront magasin!

Hudy 109405 - Pågående systemet, Universal Exklusiv systemet för 1 10& 1 12 Pan bilar
få ta del av denna historia”

Allt fler följer orädda, oberoende Maria Robsahm på fb och i podd där hon gräver, faktakollar och analyserar svensk politik med humanism och patos. Från och med detta nummer är hon också med oss i

Meta Isæus-Berlin, ”Venus spegel, dröm”, 2019. Olja på duk. Foto: Waldemarsudde
förakt för samtidskonsten. Skillnaden mot förr
måste skrivas, med det här språket
lågmälda yttre ändå vibrerar av handlingar
Fåglarna sover i luften & Nattmusik för dagsländor